Morning drawings – Morgonteckningar February 8 2019

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Caring people are so valuable. Omtänksamma människor är så värdefulla.

I’m a caring person in one way and in another I’m not. How about you?

Jag tillhör de omtänksamma på ett sätt men på andra sätt inte. Är du en omtänksam person?

Anna

View original post