Dear Santa – Bästa Jultomten

Annas Art - FärgaregårdsAnna


All I want for Christmas is world peace
Allt jag önskar mig i julklapp är världsfred

Can you help me with that?
Kan du hjälpa mig med det?

I was thinking we could do this together.
Jag tänkte att vi kunde hjälpas åt.

You reach over the whole world.
Du når ut över hela världen.

Me, I’m just a tiny little elf.
Jag är bara en liten tomtenissa.

But I have lots of friends, also tiny little elfs.
Men jag har många vänner, också små tomtenissar.

If you, me and all my tiny little friends help out.
Om du, jag och alla mina små vänner hjälps åt.

We could do miracles.
Skulle vi kunna uträtta underverk.

I think like this.
Jag tänker så här.

Let 2019 be a year where we are friendly to each other and nature.
Vi gör 2019 till året där vi prioriterar vänlighet mot varandra och…

View original post 232 more words