Kalla den Änglamarken – Paradise on Earth part 1

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Detta inlägg går i repris från förra året. Nu kan du hjälpa till att försöka rädda kvar den natur som djuren i denna serie inlägg lever i. Deras existens hotas nu av ett vägbygge med vidhängande exploatering som kommer att ta bort den natur som djuren lever i. Många av arterna är rödlistade och alltså extra skyddsvärda. Om du vill hjälpa till: Skriv under uppropet Avbryt infart västra Trosa på följande länk.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

This post is a rerun from last year. Now you can help save Trosa nature in Sweden where the animals in this series of posts live in. Their existence is now threatened by a road construction and exploitation that will remove the nature. Many of the species are red-listed and therefore extra worthy of protection. If you want to help: Please sign the petition Save Trosa nature on the following link

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
Vi som vill rädda Trosas…

View original post 396 more words