To All My Dear Friends, Have a Blessed Friday…جمعة مباركة.. Einen gesegneten Freitag…Cumamız Mübarek Olsun…& ❤️ ッ

You as well have a really great weekend Ian

YA BAKİ ENTEL BAKİ

sem-221

sem-13

Indeed, We have made that which is on the earth adornment for it that We may test them [as to] which of them is best in deed.

Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.

Surat Al-Kahf [18:7]

And keep yourself patient [by being] with those who call upon their Lord in the morning and the evening, seeking His countenance. And let not your eyes pass beyond them, desiring adornments of the worldly life, and do not obey one whose heart We have made heedless of Our remembrance and who follows his desire and whose affair is ever [in] neglect.

Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.

Surat Al-Kahf [18:28]

sem-13

View original post