SEMRAS NEWS: ‘ TO ALL MY DEAR FRIENDS HAVE A BLESSED FRIDAY ‘

To All My Dear Friends, Have a Blessed Friday…جمعة مباركة.. Einen gesegneten Freitag…Cumamız Mübarek Olsun…Surat At-Takwir & ッ

by Semra Polat

sem-8

sem-21

When the Sun is wrapped up [in darkness]
And When the Stars fall, dispersing,
And When the mountains are removed
And When full-term she-camels are neglected
And When the Wild beasts are gathered
And When the seas are filled with flame
And When the souls are paired
And When the girl [who was] buried alive is asked
For what sin she was killed
And when the pages are spread [i.e. made public]
And when the sky is stripped away
And when Hellfire is set ablaze.
And When Paradise is brought near,
A soul will [then] know what it has brought [with it]
So I swear by retreating stars
Those that run [their courses] and disappear [i.e.set]
And by the night as it closes in
And by the dawn when it breathes
[That] indeed, it [i.e. the Qur'an] is a word [conveyed by] a noble messenger [i.e. Gabriel]
[who is] possessed of power and with the Owner of the Throne, secure [in position]
Obeyed there [in the heavens] and trustworthy
And your companion [i.e. Prophet Muhammad (SAS) is not [at all] mad.
And he has already seen him [i.e. Gabriel] in the clear horizon.
And he [i.e. Muhammad SAS is not a withholder of [knowledge of ] the unseen.
And it [i.e. the Quran] is not the word of a devil, expelled [from the heavens]
So where are you going?
It is not except a reminder to the worlds
For whoever wills among you to take a right course.
And you do not will except that Allah wills – Lord of the worlds.

sem-21

Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.
Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.
Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.
Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.
Ve denizler ateşlendiği zaman.
Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.
Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
Hangi günah sebebi ile öldürüldü?
Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.
Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.
Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.
Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
Ve kararmaya başladığı an geceye.
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
Muhakkak ki O (Kur´ân), gerçekten Kerim Resûl´ün sözüdür.
Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.
O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.
Ve andolsun (resûl), O´nu (Cebrail A.S´ı) ufukta apaçık gördü.
Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).
Ve O (Kur´ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.
Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?
O sadece âlemler için bir zikirdir.
O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah´a yönelmek) isteyen kimse içindir.
Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

sem-21

Disclaimer: This article is not written by ACE NEWS GROUP. The original source of this article can be found here:

@AceFriendsNews

#AND2015