Time and Life & Zeit und Leben & La vita e il tempo & Tempo e Vida & Zaman ve Hayat!

YA BAKİ ENTEL BAKİ

Ömer Kurt Kardeş

semras114

Before you judge my life, my past or my character… Walk in my shoes, walk the path I have traveled, live my sorrow, my doubts, my fear, my pain and my laughter.. Remember, everyone has a story. When you’ve lived my life then you can judge me…!!

Benim Hayatımı,geçmişimi veya karakterimi yargılamadan önce ..Benim ayakkabılarımı giy, benim geçtiğim yollardan yürü,benim hüznümü,benim endişelerimi,benim korkumu,benim acımı ve benim gülüşümü tad…Unutma,herkesin bir hikayesi var. Sen beni yargılayabilirsin ,ancak benim hayatımı yaşadıktan sonra..!!

semras114

semras114

By time,Indeed, mankind is in loss,Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.

Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Bei der Zeit,Wahrlich, der Mensch ist in einem Zustande des Verlusts,Außer denen, die glauben und gute Werke tun und einander…

View original post 171 more words